Martin Zet / akce a promítání videí z expedice

Galerie Bunkr – Most vás srdečně zve na výstavu

Martin Zet / akce a promítání videí z expedice

Akce se uskuteční v pátek 14. října 2016 v 18°°.


Promítání krátkých videí z výpravy Na pomezí samoty – Do hlubin lignitových mračen Mostecké uhelné pánve – jedinečné krajiny, kde leží ostrovy původní přírody a archeologická naleziště obklopena stopami průmyslového znečištění, i svědectvím o rekultivaci krajiny.

Martin Zet (*1959) je výtvarný umělec a performer. Prošel sochařským studiem na Akademii výtvarných umění v Praze, působil jako vedoucí Ateliéru videa Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Ve svých performancích, instalacích a akcích nechává působit čas v jeho dvou základních významech: čas jako průběh, trvání a destrukce a čas jako stope paměti či minulosti.

Akce, kterou společně připravily Galerie Školská (Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský), Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Dům umění Ústí nad Labem, je součástí doprovodného programu k výstavě Epifanie – Na pomezí samoty.