Forman, Artamonov, Klyuykov, Štěpánková, Nikitinová a Pilař / Plenér a vernisáž výstavy

Galerie Bunkr – Most vás srdečně zve na

VÝTVARNÝ PLENÉR A VERNISÁŽ VÝSTAVY

Výběr z malířských prací z let 2013 – 16 a výsledky plenéru
Dominik Forman, Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Lenka Štěpánková, Alice Nikitinová a Tomáš Pilař

Výstava představí průřez aktuální tvorbou šesti umělců, kteří pracují takřka výhradně v médiu malby. Autoři, poučeni historickými souvislostmi uměleckého provozu, se v posledních letech hlásí ke klasičtější podobě malby, jejíž předmět vychází vždy z reality. Žánrovost motivů, typická pro tento druh malířské praxe, převládá i zde. Vystavené práce lze rovněž chápat jako studijní materiál či proces. Součástí výstavy budou také malby vzniklé v plenéru, jenž se uskuteční v pátek a v sobotu v Mostě a kterého se může každý zúčastnit.

Vernisáž se uskuteční v Galerii Bunkr v Mostě v sobotu 16. dubna 2016 v 18°° (výstava potrvá do 26.5.2016).

Výstavě předchází výtvarný plenér v okolí města Most, který probíhá od 15. do 16. dubna a je otevřený pro veřejnost. Pokud máte zájem se plenéru zúčastnit, sraz je v pátek 15. dubna v 10:00 u Galerie Bunkr.

Info / e-nail: galerie.bunkr@gmail.com telefon: 733 505 390

Veřejný prostor a výtvarné umění : Pavel Karous, Karel Konopka a Michaela Spružinová

Galerie Bunkr zve v úterý 12. dubna 2016 na veřejnou prezentaci a diskuzi na téma Veřejný prostor a výtvarné umění, která se uskuteční v rámci doprovodného programu výstavy Kameňák.

Program:
15:00 Galerie Bunkr
Komentovaná prohlídka výstavy Kameňák: Karel Konopka a Michaela Spružinová

17:00 Základní umělecká škola Most (kinosál) – Moskevská 13, Most
Prezentace a diskuze na téma: Veřejný prostor a výtvarné umění

TOMÁŠ PAVLÍČEK: úvodní slovo
KAREL KONOPKA A MICHAELA SPRUŽINOVÁ: volná tvorba a sociálně angažované projekty
PAVEL KAROUS: umění ve veřejném prostoru v reálném socialismu a současnosti

Událost na Facebooku.

Michaela Spružinová a Karel Konopka / Kameňák

Galerie Bunkr – Most vás srdečně zve na výstavu

Michaela Spružinová a Karel Konopka / Kameňák

Zahájení se uskuteční v pátek 26. února 2016 v 18°° (výstava potrvá do 25.3.2016).


Výstava Kameňák autorů Michaely Spružinové a Karla Konopky vznikla na základě dialogu s aktuálním výstavním konceptem galerie Bunkr (umělecká reflexe města Most a jeho okolí). Koncepce výstavy poukazuje na problematiku nekontrolovaně přeplňovaného veřejného prostoru vizuálním odpadem (reklamní plochy či umělecké realizace bez hodnotného kontextu). Snahou autorů je otevřít dialog s občany města i jeho vedením o dlouhodobé neudržitelnosti tohoto přístupu i jeho dopadu na obyvatele. Most svojí nechvalně známou historií, která má své dozvuky i v současnosti a není uzavřenou etapou, slouží jako výchozí bod pro některé výtvarníky. Autoři se k tomuto nelehkému odkazu minulosti snaží vyjádřit s určitou dávkou lehkosti ironie a nadsázky.

Michaela Spružinová (*1983) vystudovala na Fakultě umění a designu UJEP v ateliéru Sklo a obor Kurátorská studia. Zajímá se o propojení oblastí volného a užitého umění. Ve svých projektech se volně vyjadřuje k sociálně angažovanému umění a nabourávání určitých stereotypů ve společnosti.

Karel Konopka (*1982) vystudoval na Fakultě umění a designu UJEP v ateliéru Přírodní materiály. V současné době pracuje jako kurátor sbírek ve skanzenu Zubrnice, jež spadá pod Národní památkový ústav v Ústí nad Labem. Zajímá se o globální aktivismus a umění ve veřejném prostoru.