O prostoru

Galerie Bunkr je kulturní prostor neinstitucionálního a nekomerčního charakteru, který se zaměřuje převážně na oblast umělecké praxe, především pak na samotnou osobnost umělce a vnitřní organizaci uměleckých skupin za účelem obnovy a obrany umělecké autonomie. Kurátorský koncept galerie je založen na přirozené struktuře mezilidských vztahů, které zasahují i do zdánlivě neuměleckých oblastí, čímž se otevírá neomezené pole možností a přístupů, sbližujících umění s životní praxí. Tomu rovněž napomáhá komorní charakter prostoru a dynamická povaha projektů. Samotný projekt galerie Bunkr nabízí také teoretická východiska; samovolným způsobem mapuje (nejen) severočeskou výtvarnou a literární scénu, reflektuje regionální vizuální jazyky, sonduje do oblasti angažovaného umění a spolupracuje s nezávislými iniciativami.

Prostor galerie sídlí v původním protiletadlovém krytu v cihlové zástavbě ve městě Most. Jednou z charakteristik mosteckého regionu je migrace mladých lidí do jiných oblastí či do zahraničí, což vnímáme jako problematické a přejeme si zde vytvořit malé kulturní zázemí, které by určitým způsobem napomáhalo tuto situaci změnit. Chceme také podporovat mladé současné umění, které se vymyká běžné klasifikaci a vyhýbá se tržním aspektům umění. Rovněž si přejeme volně navázat na předrevoluční tradici využívání sklepních a bytových prostor k alternativně kulturním účelům a především pak na zdejší tradici autonomních a komunitních prostor.

S aktualizací webových stránek přinášíme také reflexi prozatímního více než dvouletého působení galerie. Přestože kulturní aktivity zde zatím nebyly příliš četné, mohou se výstavní a jiné projekty v Bunkru pochlubit kontinuitou a rozmanitostí; jen na poli výtvarném se zde objevilo mnoho komplexních autorských přístupů a přesahů do různých médií – od médií tradičních / kresby, malby a objektové tvorby / až po fotografii, video, instalaci a performance – a intermedií. Důležitou informací je také to, že prostor nebyl a není poskytován pouze umělcům a studentům umění, ale i autorům, kteří neprošli klasickým výtvarným vzdělávacím systémem.

Na závěr k samotným webovým stránkám a jiným propagačním a medializačním strategiím; webové stránky neslouží primárně k propagaci galerie, ale především tvorby zde vystavujících a vystupujících autorů, k dispozici jsou také reflexe jejich tvůrčích výstupů, v nichž převážně oni sami vřazují své práce do kontextu současného umění a přidružených oblastí. Kromě webových stránek galerii najdete také na Facebook jako galerii Bunkr, kontaktovat nás můžete na emailu gnf@email.cz (další informace v sekci kontakty).

Kolektiv Galerie BUNKR

Komentáře jsou uzavřeny.