Vernisáž výstavy Pavel Karous: Velká mostecká stávka

Galerie Bunkr zve ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v 18:00 na zahájení výstavy Pavel Karous: Velká mostecká stávka. Výstava potrvá do 10. prosince 2019.

Je očividné, že dnes stojíme před výzvami podobného typu jako v první polovině 20. století. I my žijeme v době přerodu způsobu hospodaření – vlivem digitalizace a robotizace, ale i nutnosti přechodu na hospodaření udržitelné. Nové technologie rychle mění a zřejmě budou v následujících desetiletích ještě masivněji měnit v podstatě veškeré lidské akce a interakce. Kromě toho se západní společnosti čím dál očividněji opět štěpí na liberální avantgardu a vrstvy toužící po konzervativním obratu, což má stále dramatičtější, ještě donedávna těžko myslitelné dezintegrační a radikalizační důsledky. Symptomatické je, že příjmová a majetková nerovnost dnes dosahuje úrovně před první světovou válkou nebo že postupující prekarizace práce začíná nápadně připomínat přechodně překonané nádenictví. Těmito tématy se zabývá sochař Pavel Karous ve své formální hře, v které svévolně propojuje plebejský socialistický realismus se snobskou geometrickou abstrakcí a obrazy minulých a současných revolt a emancipačních bojů. (Kateřina Smejkalová)

Událost na Facebooku.

Martina Lišková & Tomáš Lumpe: Utopická procházka a komentovaná prohlídka

Pojďte společně s umělci projít centrum města a dozvědět se víc o jejich vztahu k Mostu. Procházka začíná v 15.00 u Kulturního domu REPRE a pokračuje v 16.00 v Galerii Bunkr.

Martina Lišková & Tomáš Lumpe: Temporální utopie
18/10-10/11 2019

V historii města Mostu nalezneme jeden z nejpříznačnějších příběhů našich novodobých dějin. Destrukci živého a zároveň kulturně a historicky cenného města kvůli hnědouhelnému podloží – a jeho opětovnou výstavbu opodál. Jak tento myšlenkový svět sociální a socialistické modernity vidí současná nejmladší generace umělců? Cosi podstatného se zřejmě nevratně zničilo, cosi nového, z dnešního pohledu jedinečného, vzniklo. Cítíme, že žijeme v jiném světě, než v jakém vyrůstali naši rodiče. O to více se podivujeme, že zároveň stále prohráváme v bitvách, jež přece už dávno měly patřit minulosti.

Martina Lišková (1989) a Tomáš Lumpe (1986) jsou absolventi Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Pracují s médiem fotografie i videa a společně je fascinuje prostředí státem vybudovaného socialismu i vizionářská představa ideální společnosti s dokonalým systémem.

Událost na Facebooku.

Vernisáž výstavy Martina Lišková & Tomáš Lumpe: Temporální utopie

Galerie Bunkr zve v pátek 18. října 2019 v 18:00 na zahájení výstavy Martina Lišková & Tomáš Lumpe: Temporální utopie. Výstava potrvá do 10. listopadu 2019.

V historii města Mostu nalezneme jeden z nejpříznačnějších příběhů našich novodobých dějin. Destrukci živého a zároveň kulturně a historicky cenného města kvůli hnědouhelnému podloží – a jeho opětovnou výstavbu opodál. Jak tento myšlenkový svět sociální a socialistické modernity vidí současná nejmladší generace umělců? Cosi podstatného se zřejmě nevratně zničilo, cosi nového, z dnešního pohledu jedinečného, vzniklo. Cítíme, že žijeme v jiném světě, než v jakém vyrůstali naši rodiče. O to více se podivujeme, že zároveň stále prohráváme v bitvách, jež přece už dávno měly patřit minulosti.

Martina Lišková (1989) a Tomáš Lumpe (1986) jsou absolventi Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Pracují s médiem fotografie i videa a společně je fascinuje prostředí státem vybudovaného socialismu i vizionářská představa ideální společnosti s dokonalým systémem.

Text: Martina Johnová & Štefan Pecko

Událost na Facebooku.