Martin Zet / akce a promítání videí z expedice

Galerie Bunkr – Most vás srdečně zve na výstavu

Martin Zet / akce a promítání videí z expedice

Akce se uskuteční v pátek 14. října 2016 v 18°°.


Promítání krátkých videí z výpravy Na pomezí samoty – Do hlubin lignitových mračen Mostecké uhelné pánve – jedinečné krajiny, kde leží ostrovy původní přírody a archeologická naleziště obklopena stopami průmyslového znečištění, i svědectvím o rekultivaci krajiny.

Martin Zet (*1959) je výtvarný umělec a performer. Prošel sochařským studiem na Akademii výtvarných umění v Praze, působil jako vedoucí Ateliéru videa Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Ve svých performancích, instalacích a akcích nechává působit čas v jeho dvou základních významech: čas jako průběh, trvání a destrukce a čas jako stope paměti či minulosti.

Akce, kterou společně připravily Galerie Školská (Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský), Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Dům umění Ústí nad Labem, je součástí doprovodného programu k výstavě Epifanie – Na pomezí samoty.

Forman, Artamonov, Klyuykov, Štěpánková, Nikitinová a Pilař / Plenér a vernisáž výstavy

Galerie Bunkr – Most vás srdečně zve na

VÝTVARNÝ PLENÉR A VERNISÁŽ VÝSTAVY

Výběr z malířských prací z let 2013 – 16 a výsledky plenéru
Dominik Forman, Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Lenka Štěpánková, Alice Nikitinová a Tomáš Pilař

Výstava představí průřez aktuální tvorbou šesti umělců, kteří pracují takřka výhradně v médiu malby. Autoři, poučeni historickými souvislostmi uměleckého provozu, se v posledních letech hlásí ke klasičtější podobě malby, jejíž předmět vychází vždy z reality. Žánrovost motivů, typická pro tento druh malířské praxe, převládá i zde. Vystavené práce lze rovněž chápat jako studijní materiál či proces. Součástí výstavy budou také malby vzniklé v plenéru, jenž se uskuteční v pátek a v sobotu v Mostě a kterého se může každý zúčastnit.

Vernisáž se uskuteční v Galerii Bunkr v Mostě v sobotu 16. dubna 2016 v 18°° (výstava potrvá do 26.5.2016).

Výstavě předchází výtvarný plenér v okolí města Most, který probíhá od 15. do 16. dubna a je otevřený pro veřejnost. Pokud máte zájem se plenéru zúčastnit, sraz je v pátek 15. dubna v 10:00 u Galerie Bunkr.

Info / e-nail: galerie.bunkr@gmail.com telefon: 733 505 390