ENGE KLINKÁČ & KLÁRA VLACHOVÁ / Brloh není nora

Mostecká Galerie Bunkr zve v sobotu 20. ledna 2024 v 18:00 na zahájení výstavy ENGE KLINKÁČ & KLÁRA VLACHOVÁ / Brloh není nora
Výstava potrvá do 25.2.2024.

Událost na Facebooku.

O čem zvířata sní, když spí? Výstava znázorňuje naše představy o snech zvířat, které jsou ovlivněné lidskou přítomností. Jaké mohou být jejich sny a představy o životě či frustrace a starosti způsobené prostředím ve kterém žijí. Fiktivní příběhy ve výstavě tak podněcují diváka k otevření jeho vlastní imaginace. Zvířata jsou zde prezentována jako subjekty, jejichž životy jsou ovlivněny lidmi a jsou přizpůsobovány právě jejich potřebám. V rámci imaginativní výstavy se zkoumá, jakým způsobem člověk formuje životní prostředí zvířat a jak to ovlivňuje jejich spánek, sny a kvalitu života.
Klára Vlachová absolvovala studium v ateliéru Objekt–Prostor–Akce na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Digitální design a technologie. Ve své diplomové práci se věnovala interpretaci vzpomínek a simulaci dětských zážitků z dovolené. Prostřednictvím mechanických instalací zkoumá moment zacyklení pohybu v čase a prostoru. Díky své zálibě v elektrotechnice oživuje promyšlené instalace různými pohyby, zvuky i vůněmi, a tím většina jejich projektů vzniká pro konkrétní místo a čas.
Enge Klinkáč studuje v ateliéru Objekt–Prostor–Akce na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Ve své práci vychází z ekofeministických teorií, environmentálních studií, mezidruhových a nebinárních základů. V rámci nedávného projektu Polojemnovlnná se zaměřilx na užitnou roli zvířat v současné společnosti a zamýšlelx se nad tím, v jaké symbióze s nimi žijeme. Jaká zvířata jsou odsouzena k neviditelnosti nebo přehlížení? Jakou citlivost ztratíme, když nám zmizí možnost dotýkat se zvířat i přírody? Ve svých instalacích pracuje s přírodními i recyklovanými či upcyklovanými materiály, nebo kusy určenými k likvidaci. Hledá tak způsoby, jak přistupovat k tvorbě i materiálům ekologicky a šetrně.