Vernisáž výstavy Pavel Karous: Velká mostecká stávka

Galerie Bunkr zve ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v 18:00 na zahájení výstavy Pavel Karous: Velká mostecká stávka. Výstava potrvá do 10. prosince 2019.

Je očividné, že dnes stojíme před výzvami podobného typu jako v první polovině 20. století. I my žijeme v době přerodu způsobu hospodaření – vlivem digitalizace a robotizace, ale i nutnosti přechodu na hospodaření udržitelné. Nové technologie rychle mění a zřejmě budou v následujících desetiletích ještě masivněji měnit v podstatě veškeré lidské akce a interakce. Kromě toho se západní společnosti čím dál očividněji opět štěpí na liberální avantgardu a vrstvy toužící po konzervativním obratu, což má stále dramatičtější, ještě donedávna těžko myslitelné dezintegrační a radikalizační důsledky. Symptomatické je, že příjmová a majetková nerovnost dnes dosahuje úrovně před první světovou válkou nebo že postupující prekarizace práce začíná nápadně připomínat přechodně překonané nádenictví. Těmito tématy se zabývá sochař Pavel Karous ve své formální hře, v které svévolně propojuje plebejský socialistický realismus se snobskou geometrickou abstrakcí a obrazy minulých a současných revolt a emancipačních bojů. (Kateřina Smejkalová)

Událost na Facebooku.