Markéta Oplištilová / Tvary času

Galerie Bunkr – Most zve na výstavu

Markéta Oplištilová / Tvary času

Zahájení se uskuteční v sobotu 25. dubna v 18°° (výstava potrvá do 22.5.2015).


Markéta Oplištilová (*1992) studuje na ústecké Fakultě umění a designu v ateliéru Přírodní materiály pod vedením akad. malíře Jaroslava Prášila. Ve svých projektech pracuje s využíváním různorodých sochařských přístupů, odklání se od klasických tradičních technik a hledá vlastní alternativní přístupy. Pro své procesuální objekty a instalace si intuitivně vybírá materiály, které jsou pro dané dílo nejpřirozenější. V jejích úvahách a přemýšleních nad uměleckým dílem se opakují termíny: cykly, vztahy, hmota a prostor. V současné době se zabývá proměnlivými jevy v podobě chemických a fyzikálních procesů.

Instalace v galerii Bunkr je vytvořena pro daný prostor – protiletadlový kryt. Projekt reaguje na původní funkci prostoru, jeho genia loci, a zároveň jej jemným způsobem přetváří v přirozený „přírodní“ prostor utvářený v čase. Ze stropu úkrytu postupně odkapávají ve slabých proudech kapaliny, které se postupným srážením proměňují. V galerii se samovolně vytvaří nová živoucí forma sílící každým dnem na základě prostorové podmíněnosti tohoto místa a času.

IVA POLANECKÁ / ZAŽÍT JINAK

Galerie Bunkr – Most zve na výstavu

Iva Polanecká / Zažít jinak

Zahájení se uskuteční v pátek 27. března 2015 v 18°° (a výstava potrvá do 18.4.2015)


Iva Polanecká (*1990) studuje na ústecké Fakultě umění a designu v ateliéru Interaktivní média pod vedením prof. Pavla Kopřivy. Její tvorba je založena na jemných instalacích a objektech, ve kterých se snaží zpřítomnit autorčin pocit z konkrétního místa, často krajiny, ke které má velmi blízký vztah. Skrze aplikování technologických přístupů a fyzikálních jevů ve vztahu k přírodě tak přináší reflexi prostředí kolem nás. Autentickým jazykem přistupuje k tématům vnímání světla a zvuku, tím uvádí diváky do imaginární a tajemné atmosféry.

 

Fotogalerie: Jiří Pitrmuc / Residence Skupovka

Jiří Pitrmuc / Residence Skupovka

Galerie Bunkr
20.2. – 20.3.2015 

Pro další umělecký projekt v galerii Bunkr byl osloven Jiří Pitrmuc (*1993), mladý ústecký student Fakulty umění a designu UJEP ateliéru Performance doc. Jiřího Kovandy. Jeho práce se pohybují na poli konceptuálního umění, velmi často vznikají přímo v souvislosti s daným prostorem, navazují na jeho atmosféru a komentují současnou situaci. Výstupem bývají instalace či performance, tedy forma živého uměleckého sdělení. V roce 2014 vniknul do veřejného prostoru kolem střekovské galerie Buňka v Ústí nad Labem, a to s intervencí s názvem Střekovskej přímák, kde formou hry zapojil místní děti do happeningu. Během projektu Rezidence Skupovka stráví nepřetržitě čtrnáct dní v prostoru a okolí galerie Bunkr, tedy v původním protileteckém krytu v jednom z činžovních domů v Mostě. V místě bez oken, vody a s holými bílými zdmi si vybuduje dočasné místo pro život. Bude odkázán na interakci s místními obyvateli a městem. Autor rozvine téma všudypřítomnosti života umělce, bude hledat kontakt s lidmi, které nezná a pokusí se na pár dní začlenit mezi tamní komunitu. Výstupem se stane určitý fragment příběhu, který bude prezentován v posledním dnu pobytu. Čtrnáctidenní interakce s okolím galerie bude zakončena 7. 3. od 18h, a to její návštěvou. Galerie se mezitím stanem bytem, squatem a místem osobního setkání mezi umělcem a obyvateli města.